09 november 2018

Training, en nog even over dat klimaat

Training

Opzich gaat het goed, maar 2 weken geleden kreeg ik wat verhoging (1.5 graad koorts) en wat maagdarm issues, die nog niet helemaal over zijn. Jammer, omdat vorm echt goed was. Maar is nog steeds wel aardig. Benen zijn sterk.

Komende zondag ga ik daarom toch maar de 10 kilometer Vries lopen. Doel is gewoon lekker vlot lopen zonder te proberen onder de 41' ofzo te komen.

Klimaat

Arjen Lubach's filmpje heeft velen de ogen doen openen.
Maar er zitten natuurlijk ook wel wat nadelen aan kernenergie: het is duur; áls er een ramp gebeurt dan is het nog duurder.

Dus.... wat moeten we doen!

Er is gelukkig licht aan de horizon: sommige recente onderzoeken laten zien dat de opwarming van de aarde door CO2 niet zo groot is als eerder gedacht. 

Dit is in te zien als je bijvoorbeeld weet dat:
 • CO2 een vrij zwak broeikasgas is en ook niet in grote hoeveelheden in de atmosfeer voorkomt (we praten over 0,04%)
 • H2O (waterdamp) een veel groter broeikasgas is. Wat weer niet wil zeggen dat er bijvoorbeeld een effect optreedt als: aarde warmer - meer verdamping - aarde nog warmer. Want meer waterdamp betekent potentieel ook meer wolkenvorming en wolken blokkeren zonlicht. 
 • De hoeveelheid ingestraalde warmte in bijvoorbeeld de grote oceaan, op een zonnige dag, loopt in de miljarden terawatts. Hierbij valt het eventuele tikje broeikaseffect van CO2 volkomen in het niet. Omdat er op dit moment weinig zonnevlekken zijn, is er minder instraling en mogelijk dat de komende jaren de temperatuur wat omlaag kan. 
Dit alles betekent weer dat een groter deel van de opwarming aan natuurlijke oorzaken is toe te schrijven, wat weer betekent dat we ons vooral moeten focusen op aanpassing (adaptatie) en moeten oppassen om duizenden miljarden te besteden aan allerlei dingen als panisch CO2 beperken (bijvoorbeeld: kunnen we tien miljard beter besteden aan een dure installatie om CO2 in de grond te pompen, of kunnen we met die tien miljard een enorme dijk bouwen rond bedreigd gebied of kunnen we migratie naar hogergelegen gebieden sponsoren of kunnen we efficiënte energievoorziening opzetten in derdewereldlanden zodat ze zich sneller kunnen ontwikkelen.

Het huidige kabinetsbeleid getuigt dan ook niet van veel inzicht:

 • We gaan heel erg veel geld besteden voor een zeer beperkt nut. Duizend miljard voor 0,05 graden temperatuurverlaging: een hoge prijs
 • We bouwen gas af, maar waarom??? Gas heeft een helft lagere CO2 uitstoot per watt, dan kolen! De VS, die zich uit 'parijs' terugtrok, doet nu meer aan CO2 reductie dan wij, omdat ze overstappen op gas! Waarom, oh waarom, moeten wij van het gas af en 'warmtepompen' aanschaffen? Het is veel en veel beter om gewoon gas te blijven gebruiken. Het netwerk ligt er, infrastructuur klaar, het is goedkoop, er blijft geld over dat we kunnen besteden aan:
 • Kernenergie: men wil er niet eens over praten. Terwijl uitstoot CO2 NUL is. En terwijl nota bene de IPCC zélf zegt dat kernenergie gebruik OMHOOG MOET.
 • Het algemene denken in de politiek of de regering is te simpel. Het is "kolencentrales uit, wind en zon uitbreiden, alles isoleren en alles zal goed zijn".  Maar een ingewikkeld probleem vergt volledig doordenken en volledig doorrekenen van alle oplossingen. Om een of andere reden wordt dit niet gedaan. Het zijn wel mensen die ons land regeren, dus mag wel wat van verwachten maar helaas.
Een goede strategie zou zijn:
 • Landen die problemen hebben met zeespiegelstijging helpen. Welvaart verhogen, helpen met dijken;
 • Landen die zich ontwikkelen helpen met efficiënte centrales bouwen die relatief weinig uitstoten; waar mogelijk wind/zon introduceren;
 • Kernenergie: kerncentrales bouwen die goed, niet te duur, en veilig (qua architectuur) zijn. Dit is al zonder meer mogelijk, dit weet ook iedereen. Maarja de politiek.... 
 • Focusen op nieuwe technologie (thorium etc), of nog nieuwere doorbraak technologie (ik noem maar wat: het in de ruimte brengen van een groot zonnescherm dat bijvoorbeeld 100.000 vierkante kilometer licht afblockt zodat het niet instraalt. Daar heb je een dan een perfecte 'thermostaat'.).
 • Focusen op slimmigheden zoals: schilder alle daken van alle huizen wit (albedo); 

POV

Geen opmerkingen: