03 november 2018

Klimaatalarm!


Hier verwacht je misschien dat ik iets zal zeggen als "het einde der tijden is nabij we moeten NU alle CO2 de wereld uit helpen anders gaan we dood".

Niets is minder waar.

Ik heb me vanaf vorige donderdagavond voor de grap ff wat ingelezen in het klimaatdebat omdat ik viavia wat bedragen hoorde (600 miljard kosten transitie CO2 neutraliteit) en omdat de regering ons wil dwingen uit het gas te gaan en alles moet electrisch.

Wilde daarom toch graag even weten wat nu precies de argumenten zijn. Ik ben een redelijk mens en ik dacht dat er vast wel redelijke argumenten zouden zijn om e.e.a te onderbouwen. Dat die 4000 experts van het IPCC (climaatpanel van de VN) goed bezig zijn en ons betrouwbare richtlijnen geven waar de regering het beleid op kan basieren. Tijdens dit inlezen in de verschillende documentatie ben ik toch wel een aantal keren bijna van mijn stoel gevallen, vanwege:

De bewijsvoering van het IPCC is toch wat mager. Er wordt gesproken over 1.5 a 4.5 graden opwarming per verdubbeling CO2. Er wordt ook gezegd dat ze dat niet nauwkeuriger kunnen specificeren. Kan ik inkomen, maar, de conclusie is dus dat de wetenschap achter deze getallen nog niet volledig is. Dus: klimaatmodellen rammelen hier en daar nog;

Acties: uitgaande van 1.5 of 3 graden stijging, wat gaan we dan doen. Hier zit mijn echte verbazing want wat blijkt: nergens is de zaak goed doorgerekend en mensen lijken naief te denken dat we het gaan redden met plaatsen van windmolens. Ik zou willen dat dat ging lukken maar helaas.


Eerst de bewijsvoering

Er wordt ons echt van alles wijsgemaakt. Niet per se door IPCC maar vooral door media, en door mensen die overal klimaatpaniek zien. Daarom in een handig tabelletje wat mythes doorgeprikt.

Argumenten voor
Feitelijke waarheid
CO2 is een vervuiler
CO2 is een belangrijke stof die de plantengroei en omkering der woestijnen sterk bevordert (dit effect is al gemeten en bewezen). Het is ook een licht broeikasgas. Maar is niet vervuilend in de zin van vuile lucht.
Een CO2 verdubbeling verwarmt de aarde gemiddeld 3 graden we moeten NU iets doen
Verdubbeling lijkt 1.9 graden verwarming te geven en we hebben veel meer tijd om slim na te denken wat we moeten doen. Ook lijkt het zinvol om eerst eens echt goed onderzoek te doen, onderzoek dat nauwkeuriger voorspellingen kan doen. 
Orkanen zijn toegenomen
Onwaar. Er is hard bewijs dat de laatste eeuw dit gelijk is gebleven. Zie IPCC rapport. Onwaar dus, maar deze argumenten worden wel door politici gebruikt. Beetje jammer.
Extreem weer is toegenomen
Onwaar zie IPCC rapport
Droogte is toegenomen
Idem
Overstromingen zijn toegenomen
idem
Poolkappen smelten
Noordpool verliest ijs, zuidpool groeit (al sinds ca. 1960). Netto vrijwel gelijk.
Water stijgt enorm
Water stijgt geleidelijk, ca 3mm/jaar de laatste 20 jaar. En 20 cm in laatste eeuw.
CO2 is een broeikasgas
Klopt, maar is niet sterk. Er zit zeer weinig van in de atmosfeer (0.04%) en er zit veel meer waterdamp in atmosfeer wat ook een sterker broeikasgas is. 
Alle temperatuurstijging is door de mens veroorzaakt
Rond 1910-1940 was er ook een periode van opwarming zonder dat er veel CO2 stijging was. Na 1940 daalde de temperatuur juist 30 jaar lang. Er is wel een mensenlijke invloed maar die is zeker geen 100%. Het zou bijvoorbeeld 30 of 50% kunnen zijn.De mogelijke acties

Hier wordt het echt interessant. Want, okee, dat de temperatuur stijgt en dat CO2 een invloed heeft, dat is wel duidelijk. De vraag is dan: hoe krijgen we dit CO2 substantieel naar beneden.

Volgens het IPCC moet het echt heel hard omlaag.

Tegelijk weten we dat Aziatische landen honderden Koolcentrales gaat bouwen! Deze centrales zullen flink veel CO2 uitstoten. De huidige plannen geven aan dat er extra CO2 komt ter grootte van een veelvoud van wat de EU uitstoot!

De vraag is dan: moeten we iets met windmolens en zonnecellen doen. Het antwoord: ja dat kan, maar het heeft weinig zin als wij dat in nederland alleen doen. Het heeft zelfs weinig zin als we dat europa-breed doen. We zullen de aziaten etc mee moeten krijgen! En dan nog: alleen windmolens en zonnecellen drukken de zaak wel wat, maar lang niet genoeg!


Kernenergie is (helaas) het enige antwoord

Alleen met een doorbraaktechnologie die niet CO2 vervuilend is, zijn de doelstellingen te halen. Dit is niets anders dan eenvoudig rekenwerk! "we staan met de rug tegen de muur in een doodlopende steeg, hebben een pistool bij ons en de tegenstander komt dreigend op ons af. We hebben maar één optie. Het is niet anders".

Gelukkig is er al zo'n technologie: kernenergie. Er zitten allerlei nadelen aan, maar de vraag is een vraag van afweging. Willen we dat ons klimaat onherstelbaar verandert of willen we zitten met opslag van kernafval. Kernafval opslag is te doen, met goede afspraken, goede protocollen. Dus ja, kernenergie is het antwoord.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen m.b.t. gesmoltenzout reactoren, Thoriumreactoren. Ik zou zeggen, beste Nederlandse regering: reken een aantal scenario's door:
1) Vol op wind en zon energie inzetten; alles isoleren; warmtempompen. Kosten, baten (graden lagere wereldtemperatuur)
2) Vol op kernenergie in samenwerking met Azië. kosten, baten
3) Een combi: wind, zon, kernenergie, CO2. Welke combi levert welk voordeel.

Kom op overheid! Het moet toch niet zo moeilijk zijn om dit alles door te rekenen? Of hebben jullie impliciet al voor de kansloze optie 1 gekozen?


POVGeen opmerkingen: